Trụ Sở tại Washington DC


Kiều Mỹ Duyên

Kiều Mỹ Duyên
Phụ trách chương trình Không Hẹn


Băng Tâm

Băng Tâm
Phụ trách chương trình Đọc truyện ngắn, Đố Vui, Y Tế Thường Thức...
email: bangtam68@hotmail.com
Sở thích: ăn bánh tét nhiều nhân chuối và cười lớn tiếng :-)


[Về đầu trang]