Liên Lạc tại Hoa Kỳ
New Orleans, LA

New Orleans, LA

Đại Lý bán Radio của Đài Việt Nam Hải Ngoại New Orleans:

Để nghe Đài Việt Nam Hải Ngoại 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, xin liên lạc với Đài hoặc các Đại Lý để mua Radio:


1. Tại Đài Việt Nam Hải Ngoại (Đông New Orleans):

4827 Bergerac Street, New Orleans, LA 70129
Tel: (504) 258-8044


2. Tại Eastbank (khu Thương mại Versailles):

- Trâm Anh Book Store: (504) 254-9262
- Minh Cảnh Supermarket: (504) 253-9840
- Quỳnh Dao Video: 255-0600


3. Tại Westbank:

- Mai Phương Video (khu Hong Kong Food Market, Gretna): (504) 393-6440
- Nghệ Thuật Á Đông (khu Phở Hòa): (504) 364-0880


[Về đầu trang]