Liên Lạc

Ðài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại

Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin vui lòng liên lạc lienlac@radiohaingoai.com


Trụ sở phát thanh

2841 Rogers Drive
Falls Church, VA 22042

Điện Thoại: 703-635-7799
Fax: 571-730-3625